Von der Leyen saab sisemise vastureaktsiooni ärisaadiku – POLITICO – valimisel

Von der Leyen saab sisemise vastureaktsiooni ärisaadiku – POLITICO – valimisel

Pieperi valik on tekitanud muret protsessi läbipaistvuse ja õigluse pärast, mis on kutsunud esile arutelu eelseisval kolleegiumi koosolekul. Neli asjaga seotud volinikku on von der Leyeni Euroopa Rahvapartei rivaalid, mis loovad aluse poliitilistele pingetele juunis toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste eel. Breton ja Schmit, kes mõlemad on eri poliitiliste rühmitustega seotud, on oma ülemuse von der Leyeni kohta juba avalikke märkusi teinud.

Hiljuti leiti, et ülejäänud kaks VKEde saadiku kohale valitud kandidaati, mõlemad naised, said valikuprotsessi käigus Pieperist kõrgemaid punkte. Üks kandidaatidest, Tšehhi Renewi parlamendisaadik Martina Dlabajová kinnitas, et esitas menetluse kohta ametliku kaebuse. Vastuseks tõstatatud muredele on rühm erinevate erakondade seadusandjaid esitanud komisjonile kirjalikud küsimused, et saada selgitusi selle kohta, kuidas Pieper valiti, millised täiendavad kvalifikatsioonid tal oli ja kas tema poliitiline kuuluvus mõjutas otsustusprotsessi.

Hoolimata seadusandjate päringutest ei ole vastust antud, mistõttu Roheliste seadusandja Daniel Freund Saksamaalt, esimene allakirjutanu, ja tema kolleegid ootavad endiselt selgitust. See olukord on tekitanud täiendavaid küsimusi valikuprotsessi ja selle kohta, mille alusel Pieper valiti teiste kvalifitseeritud kandidaatide asemele.

Lisa kommentaar