Uuringud ei leia Soome noorte soolise ärevuse ja enesetapuriski vahel seost

Uuringud ei leia Soome noorte soolise ärevuse ja enesetapuriski vahel seost

Hiljutises ajakirjas BMJ Mental Health avaldatud uuringus leidis Soome uurimisrühm, et soolise identiteedi ravi otsivate noorte seksuaalse ärevusega seotud enesetapurisk võib olla üle hinnatud. Uuring keskendus enesetappude määrale noorte Soome isikute seas, kes otsisid soolise düsfooria tõttu ravi soolise identiteedi kliinikus. Kuigi enesetapud olid haruldased, selgus uuringust, et neil, kellel oli tõsiseid vaimse tervise probleeme, oli kontrollrühmaga võrreldes veidi suurem risk. Uuringus rõhutati ka seda, et psühhiaatrilised haigused, mitte sooline ärevus, olid noorte suitsidaalse suremuse ennustamisel oluliseks teguriks.

Tampere ülikooli doktorandi Sami-Matti Ruuska juhitud uuring tõi välja seksuaalärevuse all kannatavate noorte vaimse tervise häiretega tegelemise olulisuse enesetappude ennetamiseks. Samuti märgiti, et soovahetusravi vajadus enesetappude ennetamisel ei pruugi olla nii oluline, kui varem arvati. Uuring hõlmas alla 23-aastaseid isikuid, kes taotlesid soolise identiteedi hindamist aastatel 1996–2019, kokku 2083 osalejaga. Kui võtta arvesse erihooldust vajavaid vaimse tervise probleeme, ei erinenud suitsiidirisk soolise ärevusega inimeste ja kontrollrühma vahel oluliselt.

Lisaks rõhutasid teadlased vajadust tuvastada ja ravida noorte vaimse tervise häireid kui olulist sammu enesetappude ennetamisel. Uuring hoiatas transseksuaalide ravile kiirustamise eest, mis põhines ainult enesetapumõtete olemasolul, rõhutades tervikliku lähenemisviisi tähtsust vaimse tervise hooldusele. Kokkuvõttes näitavad leiud, et tõhusate ennetusstrateegiate jaoks on oluline sügavam arusaamine teguritest, mis põhjustavad seksuaalse ärevusega noorte enesetapuriski.

Lisa kommentaar