Tööõigust käsitlevate õigusaktide tagajärjed ettevõtetele Michiganis

Tööõigust käsitlevate õigusaktide tagajärjed ettevõtetele Michiganis

Tööõiguse tühistamine Michiganis mõjutab märkimisväärselt osariigi ärikeskkonda. Kümnendi jooksul, mil kehtis õigus tööle, koges Michiganis uute ettevõtete juurdekasvu, olemasolevate ettevõtete laienemist ja osariiki kolivate ettevõtete arvu kasvu. Tööõigus oli võtmetegur, mis hoidis Michigani töökoha valijate tähelepanu all.

Kuigi kehtetuks tunnistamine ei pruugi praegustele Michiganis asuvatele ettevõtetele suurt mõju avaldada, muudab see osariigi vähem atraktiivseks globaalsete ettevõtete jaoks, kes soovivad laieneda või ümber paigutada. Ilma tööõiguseta peab Michigan leidma kulukamad meetodid majandusarengu võimaluste ligimeelitamiseks, näiteks pakkuma ettemaksu, kommunaalettevõtete suuremaid allahindlusi ja pikemaid maksualandusi.

Teine probleem, mis mõjutab negatiivselt Michigani ärikeskkonda, on poliitika ebajärjekindlus ühest administratsioonist teise. Tööõiguse kehtetuks tunnistamine murrab ettevõtete ootusi järjepidevuse suhtes ja võib takistada ettevõtteid otsustamast asuda Michiganis või seal laieneda. Ettevõtluspoliitika järjepidevuse puudumine on Michigani jaoks jätkuvalt väljakutseks ja võib mõjutada ettevõtete otsuseid osariiki jääda või sinna tulla.

Lisa kommentaar