The bold move of Israel attacking Iran’s consulate defies a risky taboo

The bold move of Israel attacking Iran’s consulate defies a risky taboo

Kindral Zahedi ja teiste Iraani revolutsioonilise kaardiväe kõrgemate ohvitseride tapmine Damaskuses on provokatiivne tegu, mille suhtes Iisrael peab olema ettevaatlik, et mitte eskaleeruda käimasolevas varisõjas Teherani vastu. Iisrael on sel aastal Süürias korraldanud kokku 29 õhurünnakut, mis on suunatud peamiselt Iraani revolutsioonilise kaardiväe, Liibanoni Hizbollah ja teiste Iraaniga liitunud relvarühmituste objektidele. Kui varasemad rünnakud ei pälvinud erilist tähelepanu, siis tänavune kolmekümnes rünnak oli teistsugune, kuna selle sihtmärgiks oli Damaskuses asuva Iraani saatkonna kõrval asuv hoone, kus asus konsulaarosakond. Selline rünnak on enneolematu ja tähistab Iisraeli ja Iraani vahelise konflikti ohtlikku eskalatsiooni.

Rünnak konsulaadihoonele oli suunatud Mohammed Reza Zahedile, Iraani kõrgeim kindralile Liibanonis ja Süürias, tema asetäitja ja teiste Qudsi brigaadide ohvitseridega. Zahedi tapmine tähistab kõrgeima auastmega Iraani ohvitseri, kes on tapetud pärast kindral Qassem Soleimani, rõhutades välisriikide sõjaväejuhtide vastu suunatud rünnakute vastuolulist olemust. Iisrael oli teadlik selliste tegudega seotud riskidest ja tabudest, kuid otsustas rünnakuga jätkata, püüdes pingeid eskaleerida ja Iraanilt reageerida.

Kuigi Iraani sõjaline kohalolek Süürias kujutab Iisraelile ohtu, on nii Iraan kui ka Hizbollah näidanud üles vastumeelsust täiemahulisesse sõtta astuda. Iisrael võib spekuleerida, et Iraan väldib pärast rünnakut edasist eskalatsiooni, kuid strateegia on riskantne ja võib viia soovimatute tagajärgedeni. Rünnak konsulaadile võib sundida Iraani agressiivsemalt reageerima, mis võib viia konfliktini, mida kumbki pool ei soovi. Iisrael peab käimasolevas konfliktis ettevaatlikult liikuma ja kaaluma oma tegevuse tagajärgi.

Lisa kommentaar