Tervise- ja inimteenuste osakond (HHS) määrab kaks täiendavat kvalifitseeritud terviseteabe võrku

Tervise- ja inimteenuste osakond (HHS) määrab kaks täiendavat kvalifitseeritud terviseteabe võrku

Terviseinfotehnoloogia riikliku koordinaatori (ONC) tervishoiu ja inimteenuste osakond määras CommonWell Health Alliance’i ja Kno2 12. veebruaril kvalifitseeritud terviseteabevõrkudeks (QHIN). See määramine võimaldab neil organisatsioonidel üleriigiliselt terviseteavet elektrooniliselt vahetada. Trusted Exchange Framework and Common Agreement (TEFCA) alusel, mis on 2016. aasta 21st Century Cures Act’is nõutud ravi- ja muu tervisealase teabe turvalise vahetamise ühtsete reeglite kogum.

CommonWell Health Alliance’i ja Kno2 lisamisega on nüüd ONC poolt määratud seitse QHIN-i. Need QHIN-id mängivad olulist rolli usaldusväärses terviseteabe vahetamises, aidates hõlbustada koostalitlusvõimet ja parandada patsientide ravi koordineerimist erinevates tervishoiuasutustes.

2024. aasta esimeses kvartalis eeldatakse, et QHIN-id võtavad kasutusele ühise kokkuleppe versiooni 2.0. See värskendatud versioon nõuab seitsme tervisetaseme FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) standardi tuge, mis suurendab veelgi terviseteabe turvalise vahetamise võimalust. See on oluline samm jätkuvates jõupingutustes, et parandada koostalitlusvõimet ja tagada, et terviseteavet saaks tervishoiuteenuse osutajate vahel sujuvalt ja turvaliselt jagada.

Lisa kommentaar