Tegevuse kiirendamine soolise lõhe kaotamiseks teaduses

Tegevuse kiirendamine soolise lõhe kaotamiseks teaduses

Vaatamata mõningatele edusammudele, sooline ebavõrdsus teaduse valdkonnas püsib ning maailmas on vaid iga kolmas teadlane naine. See jätkuv probleem on tingitud arvukatest tõketest, millega naissoost teadlased jätkuvalt silmitsi seisavad, mis võivad heidutada tüdrukuid teadusliku karjääri tegemisel ja takistada naiste edasiminekut selles valdkonnas.

Nende tõkete kõrvaldamiseks ja UNESCO ülemaailmse foorumi „Naiste ja tüdrukute tulevik teaduses” ja AFNEUS-i kongressi „Naised teaduses” peamiste leidude ja soovituste põhjal, mis on koostöös L’Association fédérative nationale des étudiantiga. es universitaires scientifiques (AFNEUS) toimub 2024. aasta rahvusvahelise teaduse naiste ja tüdrukute päeva tähistamiseks. Sellel üritusel tutvustatakse ka UNESCO üleskutset „Soolise lõhe kaotamine teaduses” ning antakse väärtuslikku teavet algatuste, ressursside ja parimate tavade kohta, et tegevuskutse ellu viia.

Lisa kommentaar