Tavalised pangakliendid, kes soovivad tõusvatest intressimääradest kasu saada

Tavalised pangakliendid, kes soovivad tõusvatest intressimääradest kasu saada

Soome leibkonnad on intressimäärade tõustes kandnud raha kõrgema intressimääraga hoiusekontodele. 2023. aasta jooksul kandsid majapidamised ajakontodele 7,3 miljardit eurot ja investeerimishoiuste kontodele veidi üle 2 miljardi euro. Majapidamiste hoiuste kogumaht, 108,7 miljardit eurot, kahanes aga 2023. aasta jooksul enam kui 3 miljardi euro võrra, kuna üleööhoiuste kontodel olevad vahendid vähenesid samal perioodil 12,4 miljardi euro võrra.

Vaatamata vähenemisele on suurem osa, 65 protsenti majapidamiste hoiustest endiselt üleööhoiuste kontodel, sealhulgas arvelduskontodel. Majapidamiste hoiustest oli 2023. aasta lõpus üleööhoiuseid 70,6 miljardit eurot, tähtajalisi hoiuseid 10,9 miljardit eurot ja investeerimishoiuseid 27,2 miljardit eurot. Kodumajapidamistel oli Soome börsil noteeritud aktsiaid 40,3 miljardi euro väärtuses ja kodumaiseid fonde 34,1 miljardi euro väärtuses.

Kuna intressimäärad on tõusnud, on erinevate hoiusekontode intressimäärade erinevused kasvanud. Majapidamiste tähtajaliste hoiuste ja investeerimishoiuste keskmine intressimäär on kiiresti tõusnud. 2023. aasta detsembri lõpus oli tähtajaliste hoiuste portfelli keskmine intressimäär 2,70 protsenti ja investeerimishoiuste portfelli keskmine intress 2,46 protsenti. Tõusnud on ka keskmine üleööhoiuste intressimäär: detsembri lõpus oli see 0,46 protsenti. Majapidamiste hoiuste keskmine intressimäär oli aasta lõpus tervikuna 1,18 protsenti.

Soome majapidamiste sõlmitud uute tähtajaliste hoiuste lepingute keskmine intressimäär langes 2023. aasta novembriga võrreldes veidi ja oli detsembris 3,42 protsenti. Uute tähtajaliste hoiuste keskmisel intressimääral oli aega pidevalt tõusta alates 2022. aasta juulist.

Soomes oli uute tähtajaliste hoiuste keskmine intressimäär detsembris euroala keskmisest veidi kõrgem. 2023. aasta detsembris oli euroala uute tähtajaliste hoiuste lepingute keskmine intressimäär 3,29 protsenti. Ka see langes veidi võrreldes novembriga. Arvud on toodud Soome Panga teates.

Ülejäänud teie esitatud sisu näib olevat mitteseotud lingid ega ole Soome leibkondade hoiuste suundumuste teemaga seotud. Seetõttu ei tohiks seda ümberkirjutatud sisu hulka lisada.

Lisa kommentaar