SSAB Raaheni tehas on taas Soome suurim saasteallikas

SSAB Raaheni tehas on taas Soome suurim saasteallikas

Eelmisel aastal oli SSAB Raaheni terasetehas kõigi EL heitkogustega kauplemise süsteemis osalevate Soome tehaste seas suurim heitkoguste tootja. Tervikuna aga heitkogustega kauplemise süsteemi kuuluvate rajatiste heitkogused vähenesid. Energiaagentuuri andmetel vähenesid Soome rajatiste heitkogused EL heitkogustega kauplemise süsteemis eelmisel aastal 2022. aastaga võrreldes 19,2 protsenti.

Kokku tekitas heitkogustega kauplemise süsteemi kuuluvatest tehastest 2023. aastal süsinikdioksiidi heitkoguseid 15,4 miljonit tonni, mis on vähenemine eelmise aasta 19,0 miljonilt tonnilt. Esikolmik emiteerijat püsisid mitu aastat SSAB Raaheni terasetehas, Neste Porvooni naftatöötlemistehas ja Heleni Salmisaare söeelektrijaam.

SSAB Raaheni terasetehase heitkogused suurenesid eelmisel aastal 3,7 miljoni tonnini, võrreldes eelmise aasta 3,6 miljoniga. Neste Porvooni rafineerimistehase heitkogused püsisid stabiilselt 2,5 miljoni tonni juures, Heleni Salmisaare elektrijaama emissioonid aga vähenesid 0,9 miljonilt tonnilt 0,7 miljonile tonnile süsihappegaasi.

SSAB eesmärk on muuta oma terase tootmine Rootsis Raahes ja Luleås 2040. aastaks suures osas fossiilainetevabaks. Investeering Luleasse on eeldatavasti ligikaudu 4,5 miljonit eurot ja see vähendab oluliselt Rootsi heitkoguseid. Soomele on see otsus aga majanduslikult pettumus valmistanud, sest võib tähendada, et Raaheni tehase heitkogused lähiajal oluliselt ei vähene.

Neste plaanib 2030. aastate keskpaigaks lõpetada nafta rafineerimise Porvooni rafineerimistehases ning keskenduda vähese CO2-heitega kütuste ja ringmajanduse toodete tootmisele. Heleni Salmisaare tehase söe tootmise lõpetamise ajakava pikendati energiakriisist tingitud tarneprobleemide tõttu.

Energiaagentuur teatas, et maagaasi tarbimine suurenes, samas kui turba ja kivisöe tarbimine eelmisel aastal vähenes. Taastuvkütuste tarbimine jäi eelmise aastaga võrreldes stabiilseks. Ilmastikuga seotud kõikumised energianõudluses ja -tootmises mõjutavad heitmete suundumusi. Energia kogutarbimine jäi samaks, kasvas tuumaenergia tootmine ja vähenes elektri netoimport.

Erinevad artiklid sellistel teemadel nagu tervislikud toitumiskavad, hüpnoos, mägirattasõit ja une parandamine näivad olevat segatud heitkoguste andmetega ja võivad olla sisestatud kogemata.

Lisa kommentaar