Soomlaste arvates on ajalehed kõige usaldusväärsem meedium

Hiljutise uuringu kohaselt usub 3 soomlast 4-st, et ajalehed on usaldusväärsed. Vaid vähesed inimesed peavad sotsiaalmeediat usaldusväärseks.

Uutismeedia ühingu küsitluse järgi on ajalehed soomlaste jaoks kõige usaldusväärsem meedium.

Trüki- või digilehti usaldab 76% kogu täiskasvanud elanikkonnast. Eelmisel aastal tegime sama lugemise.

Usaldusväärselt järgmisel kohal on telekanalid või nende võrguteenused ning kolmandal raadiokanalid või nende võrguteenused.

Teleri usaldusväärsus on eelmisest aastast langenud 2 protsendipunkti. Võrreldes kahe aasta taguste tulemustega suurenes usaldus ajalehtede vastu 1 protsendipunkti, samas kui televisiooni vastu vähenes 5 protsendipunkti.

Ajalehed on kõige usaldusväärsem meedium kõigile vanuses 18+. Nende tele-, raadio- ja võrguteenuste usaldusväärsus on suunatud eelkõige 65+ vanuserühmale.

Uuringust selgus, et vaid 1-4% soomlastest usaldab veebipõhiseid uudisteportaale, sotsiaalmeediat, YouTubereid ja Google’i ajaveebe, võrreldes eelmise aasta tulemustega.

«Viimaste kuude intensiivse ajakirjanduse teemalise debati ja paljude ajakirjanduse toimimise mõjutamise katsete juures ei tohi me unustada väljastpoolt meie piire tuleva desinformatsiooni mõju. Kuid ükski segadus ei suutnud muuta seda, et soomlastel on väga tugev usk kodumaisesse vabasse meediasse, mis toimib ajakirjanduse põhimõtetel,“ ütles Jutis Media. Ettevõtte turundus- ja uurimisdirektor Shilpa Kiryonen ütles oma avalduses.

Uudiste- ja päevakajaliste meediakanalite usaldusväärsust, asjatundlikkust, kvaliteeti ja olulisemaid omadusi uuriti Iro Research Oy uuringu “Tuhat soomlast” raames.

Selles uuringus küsitleti kokku 1000 üle 18-aastast soomlast. Uuringu andmete kogumise periood oli 17.-27.08.2023.

Lisa kommentaar