Saudi Arabia issues warning to Israel over potential ground incursion into Rafah

Saudi Arabia issues warning to Israel over potential ground incursion into Rafah

Saudi Araabia välisministeerium on väljastanud Iisraelile hoiatuse seoses tema sõjaliste jõudude võimaliku maapealse sissetungiga Rafah’ linna, mis on sadade tuhandete Iisraeli pommitamise tõttu ümberasustatud palestiinlaste viimane pelgupaik. Ministeerium teatas, et selline sissetung oleks tsiviilelanikkonnale “äärmiselt ohtlik” ja võib konflikti Palestiina enklaavis eskaleeruda. Samuti soovitasid nad kokku kutsuda ÜRO Julgeolekunõukogu varakult kohtumise, et käsitleda Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu teadaannet sõjalise maapealse operatsiooni ettevalmistamise kohta linnas.

Välisministeerium rõhutas nende täielikku tagasilükkamist ja sügavat hukkamõistu palestiinlaste sunniviisilise ümberasustamise suhtes ning nõudis viivitamatut relvarahu. Samuti väljendasid nad muret “rahvusvaheliste ja humanitaarseaduste tahtliku rikkumise” pärast ning kutsusid ÜRO Julgeolekunõukogu üles peatselt kohtuma, et vältida peatset humanitaarkatastroofi.

Lisaks hoiatusele Iisraelile avaldas Saudi Araabia välisministeerium oma sotsiaalmeediakontol X ka avalduse, milles väljendas muret sadade tuhandete kodudest ümberasustatud palestiinlaste turvalisuse pärast. Nad nimetasid Rafahit nende isikute viimaseks turvaliseks varjupaigaks ja rõhutasid vajadust võtta viivitamatuid meetmeid edasise ümberasustamise vältimiseks ja tsiviilelanikkonna kaitsmiseks.

Samuti kordas ministeerium üleskutset viivitamatuks relvarahuks ja väljendas mõistmist, et ÜRO Julgeolekunõukogu peab võtma meetmeid humanitaarkatastroofi ärahoidmiseks. Saudi Araabia seisukoht Rafahi olukorra suhtes on selge ja nad kutsuvad rahvusvahelisi organisatsioone üles astuma samme ümberasustatud palestiinlaste kaitsmiseks ja konflikti edasise eskaleerumise ärahoidmiseks.

Lisa kommentaar