Plenkovic: Tänan Tusit kõige eest, mida ta ennastsalgavalt oma riigi heaks tegi

Peaminister Andrej Plenkovic leinas esmaspäeval erru läinud kindralstaabi ülema Anton Tusi surma ja tänas kõiki, kes sel ajaloolisel riigi asutamise hetkel ennastsalgavalt oma riiki teenisid.

– Sain suure kurbusega teada Horvaatia armee esimese staabiülema ja Horvaatia Vabariigi esimese presidendi kaitsenõuniku Anton Tusi surmast. Hr Franjo Tudjman ja endine Horvaatia Vabariigi delegatsiooni alaline esindaja NATO juures – peaminister avaldab kaastunnet hukkunu omastele.

Ta rõhutas Tusi olulist rolli Horvaatia relvajõudude loomisel 90ndate alguses ning ütles, et see on andnud mõõtmatult kaasa Horvaatia kaitsmisele ja võidule Isamaasõjas, mille eest oleme väga tänulikud.

“See pälvis talle kaassõdurite seas suure austuse ja püsiva mälestuse,” rõhutas ta.

Sel kurval hetkel avaldan Horvaatia Vabariigi valitsuse nimel isiklikku kaastunnet kõige selle eest, mida kindral Tus ennastsalgavalt oma riigi heaks riigi loomise ajaloolisel hetkel tegi. Soovin avaldada sügavat kaastunnet ja siirast tänu. Peaminister Plenkovic avaldas kaastunnet rahvuse, iseseisvuse saavutamise ja vabaduse kaitsmise eest kadunud kindrali omastele.

Kindral Tus, kes sai Isamaasõjas oma teenistuse ja vapruse eest palju auhindu, suri Zagrebis 92-aastaselt.

Lisa kommentaar