Plenković Blasts Violator of Constitution for Not Resigning

Plenković Blasts Violator of Constitution for Not Resigning

Pärast HDZ presidendi istungit, kus arutati valimiskampaaniat, tegi peaminister Andrej Plenković meediale avalduse. Ta paljastas, et HDZ presidendi istungil tegeleti alanud valimiskampaaniaga ja “natuke analüüsitud”. Plenković mainis, et nad on saavutanud täpselt 9 aastat tagasi EL-iga ühinenud Ungariga sarnase SKT kasvutaseme. Ühtlasi märkis ta, et plaanib tõsta pensione keskmiselt vähemalt 760 euroni ning avaldas kindlustunnet Horvaatia eesmärgi suhtes liituda kahe aasta pärast OECDga.

Plenković rõhutas eelseisvate valimiste olulisust valijatele, kutsudes neid üles valima, kas jätkata usalduse taastamist senise juhtkonna vastu või riskida teiste kandidaatidega. Ta tõrjus kriitikat nimekirjades olevate naiste arvu kohta ning käsitles põhiseadusega seotud süüdistusi, öeldes, et rikkujatega peaksid tegelema SEC ja konstitutsioonikohus. Kampaania strateegia hõlmas mitmesuguseid tegevusi alates koosolekutest kuni sotsiaalmeedia kaasamiseni.

Kui Plenkovićilt küsiti intervjuudele reageerimise ja poliitiliste konkurentide kriitika kohta, jäi Plenković kindlale seisukohale, kinnitades, et nende partei on viinud Horvaatia kasvu ja edusamme kõigis valdkondades. Ta tõrjus Milanovići tegevuse ja avaldused tähtsusetuna, ennustades kindlustunnet eelseisvateks valimisteks. Peaminister väljendas ükskõiksust Milanovći taktika suhtes ja juhtis tähelepanu sellele, et lähenemas on presidendivalimised, mis vihjab muutuvale poliitilisele maastikule.

Kokkuvõttes tõi Plenković esile demokraatlike põhimõtete ja ausa mängu olulisuse poliitikas, rõhutades, et usaldus praeguse juhtkonna vastu on riigi edasiminekuks ülioluline. Ta väljendas usaldust Horvaatia kodanike valikute suhtes ja kordas nende pühendumust läbipaistvatele ja seaduslikele kampaaniatavadele.

Lisa kommentaar