Peagi on patsientidele saadaval uued ravimid

Peagi on patsientidele saadaval uued ravimid

Tervishoiuministeerium pakub välja võrdlusmehhanismi ravimite ringluse registreerimisel, et kiirendada juurdepääsu uutele ja täiustatud ravimitele, säilitades samas ohutusstandardid. Käesolev ettepanek on osa farmaatsiaseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõust, mis eeldatavasti vaadatakse läbi ja kiidetakse heaks 2024. aasta oktoobris toimuval Riigiassamblee 8. istungjärgul ning jõustub 2025. aastal.

Tervishoiuministeerium eeldab, et see muudatus sillutab teed positiivseteks muutusteks, et kõrvaldada barjäärid ning hõlbustada elanikkonna kiiret ja jätkusuutlikku juurdepääsu ravimitele. Selle algatuse eesmärk on ka meelitada Vietnami meditsiiniturismi, parandades täiustatud ravi kättesaadavust.

Vietnami patsientidel on praegu võrreldes teiste riikidega probleeme uute ravimite hankimisel, kuna kohalikul turul on saadaval vaid murdosa uutest ravimitest. See piiratud juurdepääs takistab ravivõimalusi, eriti raskete haigusseisundite, nagu vähk, puhul, kus on saadaval vaid mõned heakskiidetud ravimeetodid.

Selle probleemi lahendamiseks pakub tervishoiuministeerium välja võrdlusmehhanismi, et kiirendada uute ravimite heakskiitmise protsessi, ilma et see ohustaks ohutusstandardeid. See Maailma Terviseorganisatsiooni soovitatud mudel on juba kasutusel mitmes riigis ja on näidanud positiivseid tulemusi heakskiitmisaegade lühendamisel.

Seaduseelnõu sisaldab ka sätteid haldusmenetluste tõhustamiseks ning kodumaiste ja välismaiste farmaatsiasektori ettevõtete tegevuse reguleerimiseks. Nende meetmete eesmärk on tagada stabiilne ravimite pakkumine, mõistlikud hinnad ja kvaliteedistandardid, motiveerides samal ajal ettevõtteid tooma Vietnamis uuenduslikke ravimeid varem.

Tervishoiuministeeriumi kavandatavate muudatuste eesmärk on üldiselt parandada juurdepääsu täiustatud ravimitele, vähendada ravikulusid ja edendada Vietnami tugevat farmaatsiaturgu.

Lisa kommentaar