Pärast edasikaebamist määrab kohus 85-aastase pedofiilis kahtlustatava eelvangistuse

Rijeka ringkonnakohtu kohtuväline komisjon määras aga prokuratuuri apellatsiooni alusel 85-aastase lapseahistamisega kahtlustatava, kes ei tohtinud vanuse tõttu kohtusse ilmuda, eelvangistuse. ta vabastati ennetähtaegselt tema enda äratundmisel. Ettevaatusabinõud võtavad teilt vabaduse.

24. augustil esitati Rijeka maakohtus süüdistus 85-aastasele Rijeka piirkonnast pärit mehele, keda kahtlustatakse tüdruku suhtes ebasündsas tegudes.

Linnaprokuratuur tegi ettepaneku jätta ta vahi alla, kuid uurija otsustas tema kõrget vanust ja tervislikku seisundit arvestades rakendada muid ettevaatusabinõusid, et teda vabaduse eest kaitsta.

Meetmete hulka kuulub kohapealse külastuse keeld, tunnistajatega suhtlemine ja regulaarne politseile teatamine.

Rijeka maakohtu kohtuväline komisjon võttis linnaprokuratuuri kaebuse menetlusse ja määras 85-aastase mehe vahi alla võtmise. See otsus edastatakse politseile, kes määrab talle eeluurimise.

Samuti on teada, et ta sai mitu aastat tagasi tingimisi vanglakaristuse sarnase pedofiiliakuriteo eest.

Lisa kommentaar