Nasrallah delivers impromptu speech, warns “Israel is on the verge of disaster”

Nasrallah delivers impromptu speech, warns “Israel is on the verge of disaster”

Liibanoni terroriorganisatsiooni Hezbollah peasekretär šeik Hassan Nasrallah pidas 3. aprillil ekspromptkõne. Tema avaldusi on tsiteerinud nii Liibanoni kui ka Iisraeli meediaväljaanded. Nasrallah avaldas oma seisukohti sionistliku vaenlase kohta, öeldes, et nad ei järgi ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone ega rahvusvahelise üldsuse nõudmisi. Ta rõhutas, et relvastatud vastasseis Liibanoni-Iisraeli piiril lõpeb vaid siis, kui Iisrael lõpetab võitlused Gazas ja teistel rinnetel.

Nasrallah rõhutas ka, et mõned inimesed keskenduvad ainult hukkunute arvule ja jätavad vastupanu saavutustele tähelepanuta. Ta mainis Al-Aqsa üleujutuse mõju, mis viis Iisraeli väljasuremise äärele. Nasrallah kutsus üles tegutsema lahinguvõidu tagamiseks, rõhutades vajadust võita sionistlikku vaenlast ja neid, kes neid toetavad.

Lisaks Liibanoni-Iisraeli piiril valitseva olukorra käsitlemisele rõhutas Nasrallah strateegia ja ühtsuse tähtsust nende eesmärkide saavutamisel. Ta kutsus üles tegema sihikindlaid jõupingutusi, et väljuda võitjana, öeldes, et vaenlane ja nende toetajad tuleb lüüa. Nasrallahi kõne on tekitanud arutelusid ja vaidlusi nii Liibanonis kui Iisraelis, tema tugevad sõnad on kõlanud tema järgijate seas ja tekitanud poleemikat tema kriitikute seas.

Lisa kommentaar