Läti on tunnistatud liidriks naiste edendamisel teaduses ja tehnoloogias ELis

Läti on tunnistatud liidriks naiste edendamisel teaduses ja tehnoloogias ELis

Teadlaste ja inseneridena töötavate naiste jaotus on sektoriti erinev. Teenindussektoris on 46% teadlastest ja inseneridest naised, samas kui töötlevas sektoris on naisi vaid 22%.

Läti paistab Euroopa Liidu liikmesriikide seas silma ühe liidrina naiste osakaalu poolest, kes on hõivatud teaduse ja tehnoloogia valdkonnas. See hõlmab ameteid, mis on seotud teaduslike ja tehnoloogiliste teadmiste süstemaatilise genereerimise, edendamise, levitamise ja rakendamisega, aga ka muid sellega seotud ameteid, nagu tehnikud või nendega seotud spetsialistid.

2022. aastal oli naiste kõrgeim osatähtsus teaduse ja tehnoloogia erialadel Leedus, Prantsusmaal Corse piirkonnas ja Lätis. Seevastu piirkonnad, kus naiste osakaal teaduses ja tehnoloogias on kõige väiksem, registreeriti Itaalias Nord-Ovesti piirkonnas Maltal ja Itaalias Sudi piirkonnas.

Need andmed avaldati, et need langeksid kokku 11. veebruaril tähistatava rahvusvahelise naiste ja tüdrukute päevaga teaduses.

Lisa kommentaar