Kuwait’s Emir calls for wide involvement in upcoming parliamentary elections

Kuwait’s Emir calls for wide involvement in upcoming parliamentary elections

Kuveidi emiir šeik Meshaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah kutsus Kuveidit üles osalema tulevastel neljapäeval toimuvatel parlamendivalimistel. Šeik Mishal Al-Ahmad rõhutas televisioonikõnes hääletamise ja oma põhiseadusliku õiguse täitmist oma esindajate valimisel. Ta hoiatas valimiste boikoteerimise eest ja rõhutas kodanike vastutust valgustatud mõtlejatega volikogu valimisel.

Šeik Meshaal Al-Sabah kutsus üles korraldama kodaniku- ja lugupidavat valimisprotsessi, kutsudes kandidaate üles rääkima viisil, mis meeldib Jumalale ja hoidub teisi solvamast. Ta rõhutas targa valiku tähtsust riigi tuleviku ja tulevaste põlvkondade jaoks, julgustades valijaid eelistama rahvuse huve isiklikele tegevuskavadele.

Emiir käsitles ka muret Kuveidi kodakondsuse puutumatuse pärast, rõhutades vajadust säilitada riigi rahvuslik identiteet ja toetada jõupingutusi võltsimise vastu võitlemisel. Ta hoiatas lõhede ja tülide eest, kutsudes üles ühtsusele Kuveidi ja selle rahva kaitsmisel.

Vahepeal on käimas ettevalmistused valimisteks, peagi algab valimisvaikus. Koolid toimivad valimiste ajal hääletus- ja häältelugemiskeskustena, tagades hääletusprotsessi sujuva ja läbipaistva. Ametnikud on valijate majutamiseks ja õiglase valimistulemuse tagamiseks eraldanud ruumid ja vahendid.

Kokkuvõttes rõhutab Kuveidi emiiri sõnum kodanikuaktiivsuse ja teadlike valikute olulisust eelseisvatel parlamendivalimistel. Valimisprotsessis osaledes on Kuveidil võimalus kujundada oma riigi tulevikku ning aidata kaasa selle arengule ja õitsengule. See on üleskutse kõigile kodanikele, et nad kasutaksid oma demokraatlikke õigusi ja täidaksid oma kodanikukohustusi Kuveidi kui terviku hüvanguks.

Lisa kommentaar