Kuidas sõda on Ukraina teadust mõjutanud

Kuidas sõda on Ukraina teadust mõjutanud

Ukraina linnade pommitamine on põhjustanud märkimisväärset kahju teadusasutustele, enam kui kolmandik neist on hävinud või kahjustatud. Traagiliselt on konflikti tagajärjel oma elu kaotanud ka hulk Ukraina teadlasi. Paljude teadlaste ja ülikoolide õppejõudude ümberpaigutamine on viinud kolmandiku tööjõu nihkumiseni kaugtööle. Lisaks on teadustöö eelarve kahanemine sundinud kärpima töötajate palku, osalise tööajaga töötamist ja isegi töösuhte peatamist, mõjutades tootlikkust teadusvaldkonnas.

Hiljutine UNESCO 2024. aasta märtsis läbi viidud uuring heidab valgust Ukraina teadussektorile tekitatud kahju ulatusele ja selle tagajärgedele viimase kahe aasta jooksul. Ukraina Noorem Teaduste Akadeemia läbiviidud uuring on oluliseks esimeseks sammuks Ukraina avaliku teadussektori hädaolukorra taastamise kava väljatöötamisel, pidades silmas käimasolevat konflikti.

Uuring toob esile sõja laastava mõju Ukraina teadusringkondadele, rõhutades tungivat vajadust toetuse ja ressursside järele sektori ülesehitamiseks ja taaselustamiseks. On selge, et tekitatud kahju leevendamiseks ja teaduse jätkuva arengu tagamiseks riigis on vaja ühiseid jõupingutusi.

Lisa kommentaar