Kolmapäeval ministrite nõukogule esitletud põllumajandusseaduse eelnõu sisu

Kolmapäeval ministrite nõukogule esitletud põllumajandusseaduse eelnõu sisu

Kauaoodatud põllumajanduse suunamise seaduse eelnõu, mille keskmes on “toidusuveräänsus” ja “põlvkondade uuendamine”, on kavas arutada suvel ministrite nõukogus vastuvõtmiseks. See tekst on pärast põllumajanduskriisi läbi vaadatud, et võtta arvesse põllumajandustootjate nõudmisi, kes on olnud kriitilised bürokraatia ja teatud keskkonnastandardite suhtes. Poliitiline teekond selle hetkeni on olnud tormiline – peaminister Gabriel Attal teatas üle 400 miljoni euro suurusest hädaabist ja alustas põllumeestega arutelusid 67 „kohustuse“ üle, et rõhutada põllumajanduse tähtsust.

Uue seaduse üks võtmeaspekte on põllumajanduse ja kalanduse tunnustamine vesiviljeluse kõrval “suure üldist huvi pakkuvatena”. Selle nimetuse eesmärk on suunata põllumajandusprojekte ja vaidlusi puudutavaid otsuseid, tagades, et riiklik poliitika aitab kaasa toiduga kindlustatuse suurendamisele, koormamata seejuures põllumajandustootjaid. Eesmärk on tugevdada Prantsusmaa toiduainete sõltumatust, säilitades samal ajal tema eksporditurud sellistele toodetele nagu teravili, veinid ja piimatooted.

Eelnõu käsitleb ka väljakutseid uute töötajate meelitamisel põllumajandussektorisse, samuti tootmissüsteemide kohandamist kliimamuutustega. See hõlmab uue agrobakalaureuse diplomi ja riikliku põllumajandusteenuste võrgustiku loomist uute rajatiste toetamiseks. Lisaks võimaldab see moodustada põllumajandusmaa investeerimisgruppe, et hõlbustada uute põllumeeste juurdepääsu maale.

Valitsus on võtnud kohustuse vähendada niisutusprojektide ja loomakasvatushoonetega seotud kohtuvaidluste menetluslikke viivitusi. Keskkonnakahjude puhul tehakse tekstis ettepanek asendada kriminaalkaristused halduskaristustega, et soodustada ökoloogilise taastamist, mitte karistusmeetmeid. Lisaks tehakse jõupingutusi hekkide istutamise ja säilitamise eeskirjade lihtsustamiseks, et edendada bioloogilist mitmekesisust ja keskkonnakaitset.

Kokkuvõttes on seaduseelnõu eesmärk käsitleda Prantsusmaa põllumajandussektori ees seisvaid põhiprobleeme, nagu põlvkondade uuendamine, kliimamuutustega kohanemine ja regulatsioonide lihtsustamine. Kuigi mõned põllumajandusliidud on eelnõu toetanud, on teised väljendanud muret selle ambitsioonikuse puudumise ja selle mõju pärast toiduainete sõltumatusele. Kuna seadus liigub läbi seadusandliku protsessi, läbib see tõenäoliselt täiendavaid muudatusi ja arutelusid parlamendis.

Lisa kommentaar