Kela toetuse kuritarvitamise juhtumid on harvad

Kela toetuse kuritarvitamise juhtumid on harvad

Kela on teatanud, et tuluregister on mõne sotsiaaltoetuse puhul kuritarvitamise kahtlusi vähendanud. Kahtlustatavate kuritarvituste arv on aastatel 2018–2023 püsinud madal, eelmisel aastal kahtlustati väärkohtlemises veidi alla poole kõigist makstud hüvitistest. Kõige rohkem väärkohtlemise kahtlusi oli põhisissetulekutoetusel, järgnesid töötuskindlustus ja üldine eluasemetoetus. Varasematel aastatel moodustas väärkohtlemise kahtlusest suurima osakaalu töötuskindlustus. Tuluregistri süsteem on Kela andmetel vähendanud kahtlusi töötuskindlustuse ja eluasemetoetuse kuritarvitamises.

Kela on registreerinud hüvitiste kuritarvitamise kahtluse juhtumid, mille puhul on kliendiga konsulteeritud kuritarvitamise kahtluse osas ja mille puhul Kela on selles küsimuses otsuse teinud. Kuritarvitamiseks loetakse seda, kui hüvitise saaja püüab tahtlikult saada hüvitist alusetult või rohkem, kui tal on õigus.

Ülejäänud sisu on segu erinevatest teemadest ja ei tundu olevat otseselt seotud Kela hüvitiste kuritarvitamise teabega. Kui soovite, et need ümber kirjutataks või tehakse kokkuvõte, esitage täpsemad üksikasjad.

Lisa kommentaar