Kavandatav majanduse päästepakett tekitab teadlaste seas tulise vaidluse – siin on rike

Kavandatav majanduse päästepakett tekitab teadlaste seas tulise vaidluse – siin on rike

Eelmisel nädalal algas arutelu teadlaste antud poliitikasoovituste üle, mille keskmes oli konjunktuuriinstituudi Etla väljaanne “Soome päästepakett”. Selles väljaandes soovitati mitmeid muudatusi, sealhulgas ettevõtte- ja tulumaksu kärpeid. Tekkinud vaidlus seadis kahtluse alla uurimisviidete selektiivsuse ja maksuettepanekute ideoloogilise iseloomu. Vestlus tihenes nädala edenedes, et Etla tegevjuht Aki Kangasharju süüdistas Helsingi ülikooli sotsiaalpoliitika professorit Heikki Hiilamot valetamises ja erapooletuses.

Debatt pälvis lõpuks palju tähelepanu ja pälvis palju eksperte. Kaaluda paluti kolmel majandusteadlasel. Labore’i direktor Mika Maliranta kaalus, kas sarnaseid väljaandeid, nagu “päästepakett”, tuleks vaadelda ja käsitleda kui ülevaadet, mis tutvustab konkreetse teema uurimiskirjanduse ulatust. Ta märkis, et need on avalikele aruteludele kasulikumad kui üksikud uurimistulemused. Ta ütles, et sotsiaalteaduslike uuringutega seotud ebakindluse tõttu võib tugevate või selgesõnaliste poliitiliste soovituste andmine olla keeruline. Tema seisukoht on, et põhjalikud ülevaated nõuavad heldet rahastamist, osutades endise Riiginõukogu uurimis- ja uurimistegevusele kui edukale mudelile.

Tampere ülikooli VEE-uuringute professor ja tööelu professor Marita Laukkanen rõhutas hea teadustava ja poliitikasoovituste sõnastamiseks vajaliku põhjaliku analüüsi olulisust. Ta mainis vajadust hinnata ja kvalifitseerida eelnevaid uuringuid, et tagada usaldusväärsus ja kõrge kvaliteet, võttes arvesse selliseid tegureid nagu vanus ning materjalide ja meetodite asjakohasus.

Tampere ülikooli majandusprofessor Kaisa Kotakorpi lisas, et selgete poliitikasoovituste kirjutamine majandusteaduslikust kirjandusest on väljakutse. Selle põhjuseks on piiratud arv poliitikaid, millest oleks otsene kasu kõigile, mistõttu on ülioluline uurida nii konkreetse poliitika eeliseid ja puudusi kui ka selle levikut. Ta rõhutas ka riigi konteksti ja uuringute usaldusväärsuse arvestamise tähtsust. Kõik kolm teadlast rõhutasid ühemõtteliste poliitiliste soovituste esitamise raskust sotsiaalteadustes ja vajadust tõenduspõhise arutelu järele sellel teemal.

Lisa kommentaar