Kas Istanbuli konventsioon kehtib? Tõsist vägivalda käsitletakse Horvaatias väärteona…

Horvaatia on võtnud meetmeid naistevastase perevägivalla vastu, kuid mitte piisavalt muude soolise vägivalla vormide vastu, selgub Istanbuli konventsiooni rakendamise esimesest hindamisaruandest. Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla vastu võitlemise ekspertide rühm (GREVIO) on hoiatanud vajaduse eest mõista igasuguse vägivalla ja patriarhaadi vormide soolist olemust,“ hoiatab ta. Kohtunikud ei uuri alati vägivalda, seetõttu kutsuvad nad ametivõime üles pöörama rohkem tähelepanu lastele, kes on näinud või kogenud perevägivalda. Kuna üks vanem on teisele vanemale vastu, kui põhjust piirata vägivallatseja suhtlemisõigust lapsega, ei hõlma hooldus- ja külastusõiguse määramise menetlused lapse parimaid huve. Nad väidavad, et see peaks sisaldama riskianalüüsi, et määrata kindlaks kasu. Neva Torre naiste omavalitsusest on eelmainitud probleemide eest süstemaatiliselt hoiatanud.

– Politsei, kohtud, DORH, sotsiaalhoolekandekeskus ja perekeskus ei ole Istanbuli konventsiooni viis aastat pärast selle ratifitseerimist rakendanud. Vägivallaohvrid on sunnitud osalema vahendusprotsessis, mis on rangelt keelatud, hoiatab ta.

Kogu süsteem peaks kaitsma naisi ja lapsi ning karistama kurjategijaid, kuid see toimib teisiti.

“Nad otsivad olukordi, mis vägivallatsejaid karistavad ja leevendavad neid nii palju kui võimalik, paljastades sellega naised ja lapsed samade kurjategijate uue vägivallalaine,” ütles Toll.

Naiste ja laste kaitse konventsiooniga ette nähtud vahendite ärakasutamine ning kurjategijate karm karistamine võib mõrva ära hoida. Vägivalla ohvriks langenud naiste kaitsesüsteemi püütakse seadusmuudatustega täiustada, kuid Tölle hinnangul üksi see vajalike muudatusteni ei too. Ta ütles, et kõik süsteemi liikmed peavad hakkama reeglite järgi mängima.

– Kui üks süsteemis osalejatest ei soovi seda rakendada ja tegutseb vastavalt seaduses sätestatule, siis tuleks karmilt karistada seda, kes ei teinud midagi või ei teinud piisavalt pingutusi naise kaitsmiseks hooletuse või möödalaskmise eest. Kui nad kasutavad ainult ühte või mitte ühtegi nende käsutuses olevast viiest tööriistast, tekib küsimus, kas neil on lubatud seda tööd enam teha. Ma ei saanud sisse. Peame määrama väga karmid karistused nendele süsteemi liikmetele, kes seadust ei järgi. Tölle toob välja, et kui nende otsused viivad eluea lühenemiseni, peaks üheks sanktsiooniks olema ka sellel erialal töötamise keeld.

Lisa kommentaar