Kas elektrisõidukid on roheline ja jätkusuutlik valik? Jah, kui need neli domeeni on täidetud, kasutavad kõik ehitajad nüüd domeeni.

Elektrisõidukid iseenesest ei ole lahendus rohelisema tuleviku, parema teadlikkuse või väiksemate heitkoguste saavutamiseks. Seda tuleb toota säästvat tootmisahelat kasutades.

See on sõnum, mille elektrisõidukite vastutust uuriv MTÜ soovib edastada Soome Sunrise Projectstasse kutsutud sihtasutuse esinejatele Tina ja Antti Herlinile ning Soome Watchale.

Viimane on põhjalikult uurinud mitte ainult elektrisõidukite, vaid ka tööstuse rohelist üleminekut, eriti tootmisetappe ning eetilisi ja keskkonnaaspekte tervikuna.

Elektrisõidukite puhul räägime tavaliselt nullist kohalikust heitgaasist. See tähendab, et sõidu ajal ei eraldu auto heitgaase. Heitgaasid tekivad enne kasutamist.

Jätkusuutlik elektrisõidukite tootmisahel hõlmab eetiliselt ja täielikult nullheitmeid, elektrisõidukite ajami akusid, terase tootmist, alumiiniumi tootmist ja kaevandamist ning tootmisetappidega seotud inimlikku ja eetilist jätkusuutlikkust. See hõlmab nelja põhivaldkonda: töötingimused;

välja arvatud aku

Elektrisõidukite akudele on meedias palju tähelepanu pööratud. Märkimisväärne osa elektrisõidukite tootmisfaasis tekkivatest heitkogustest tekib aga terase ja alumiiniumi tootmisel.

Maailmas toimub kiirenev ja märkimisväärne üleminek rohelise terase tootmisele. Hetkel keskenduvad mitmed Euroopa autotootjad rangelt sellele, et panna oma kaubamärgiga autode tootmisse suhteliselt piiratud koguses rohelist terast ja alumiiniumi.

Üha enam on keskkonnasõbralikult toodetud terasest, lihtsustatud viisil, mis kasutab söe põletamise asemel taastuvaid allikaid ja elektrit, kasu ka autotootjate aktsionäridele ja investoritele.

Sunrise Projecti andmetel muutub tohutu ja karm konkurents rohelise terase ja alumiiniumi pärast peagi elektrisõidukite tootmisahela üheks olulisemaks osaks.

Eesmärgiks roheline teras. Aktsionäride surve nihutab ka metallitootmist keskkonnasõbralikumas suunas. SSAB Raahe terasetehas on Soome suurim süsinikdioksiidi heitkoguste allikas. Tehase kavandatav moderniseerimine aitab vähendada Soome üldist heitkoguste osakaalu sihttaseme suunas. Foto: Petteri Paalasmaa

Rohelist üleminekut propageerivate rühmade sõnul on Euroopa autotootjad nüüd maailmas keskkonnasõbralikuma terase ja alumiiniumi kasutamises juhtival kohal. Aasias seevastu kasutatakse taaskasutatud terast tõhusamalt. USA jääb mõlemas valdkonnas kõvasti maha.

Suvel kirjutas Kaupareti elektrisõidukite jätkusuutlikkuse uuringust, mille avaldas Soome valitsusväline organisatsioon Finwatch. Sügise teises pooles määratakse Sonya Finnelin tegevdirektoriks, kaasa arvatud järg.

Soome 10 populaarseima elektriautomargi seast läksid hinnangul kõige paremini BMW, Tesla ja Volkswagen. Peamiselt akudes kasutatavatele mineraalidele keskendunud hinnangus läksid kõige kehvemini Skoda, Kia ja Polestar.

Mercedes-Benz ja Ford on Sunrise Projecti nimekirja esikohal.

Lisa kommentaar