Käeproteesiga amputeeritav kogeb läbimurret sensoorses võimes: suudab tajuda temperatuuri

Käeproteesiga amputeeritav kogeb läbimurret sensoorses võimes: suudab tajuda temperatuuri

Proteesitehnoloogia kallal töötavad teadlased on välja töötanud termosensori süsteemi, mis suudab taastada amputeeritutel kogu aistingute ulatuse. See tehnoloogia võimaldab amputeeritutel kogeda tööülesannete ajal temperatuuri aistinguid, lisades nende kogemusele inimliku puudutuse.

Termoanduri süsteemi edukas katsetamine võimaldas osalejal teha vahet erinevatel temperatuuridel veepudelitel, parandades samal ajal ka osaleja võimet teha vahet inimese käte ja proteeside vahel. Süsteemi täiustamiseks tehakse veel tööd, sealhulgas kombineeritakse seda teiste aistingutega, nagu puudutus ja propriotseptsioon.

Lausanne’i tehnikaülikooli Scola Supérieure’i teadlaste meeskond on kirjutanud artikli, milles kirjeldatakse nende leide, ja kuigi nende töö pole veel lõppenud, usuvad nad, et tehnoloogial on peagi oluline roll proteeside kaubanduses.

Lisa kommentaar