Jaapani majanduse taastumise põhjused

Jaapani majanduse taastumise põhjused

Jaapani majanduslugu on üks põnevamaid maailmas. 1980. aastatel oli Jaapan maailmas suuruselt teine ​​majandus, mille aktsiaturg saavutas haripunkti 1989. aasta detsembris. Järgmisel kolmel aastakümnel toimus aga majanduse stagnatsioon ja deflatsioon, mis vähendas oluliselt Jaapani turuosalust. Täna on Jaapani majanduses märgata taastumist, mis toob 2023. aastal kaasa ülemaailmsete aktsiaturgude tõusu ja jätkab seda positiivset hoogu 2024. aastal.

Sellele taastumisele on kaasa aidanud mitmed võtmetegurid. Jaapanis on pärast aastatepikkust deflatsiooni taastunud inflatsioon, mis on toonud kaasa aktsiakasumi kasvu. Ülemaailmne hajutamine on samuti mänginud olulist rolli portfelli hajutamise ja korrelatsiooni parandamisel. Valitsuse poliitika, näiteks NISA programmi reformid, on julgustanud investoreid liigutama raha sularahast väärtpaberitesse, suurendades seeläbi investeeringuid ja ettevõtete kasumlikkust.

Ettevõtete ümberkujundamine koos varem ebaefektiivsete ettevõtete ümberstruktureerimisega on toonud kaasa kasumi suurenemise ja aktsiate parema tulemuse. Hoolimata nendest positiivsetest arengutest on probleeme, nagu rahvastiku vananemine ja suur valitsemissektori võlg. Jaapan on mures tööjõu ja sotsiaalkindlustussüsteemi pärast, kuna elanikkond on vananev ning riigivõlg on kõrge, mis seab probleeme eelarve jätkusuutlikkusele.

Pikas perspektiivis on Jaapani väljavaated siiski soodsad, sest edusammud meditsiinitehnoloogias, tehaste automatiseerimine ja üleminek vähese CO2-heitega majandusele pakuvad võimalusi kasvuks ja innovatsiooniks. Valitsuse meetmed pensionisüsteemi reformi, võlgade haldamise ja majandustegevuse edendamise vallas võivad aidata maandada riske majanduskasvu teel.

Lisa kommentaar