Investors House’i tulemust mõjutas kinnisvara väärtuste langus

Investors House’i tulemust mõjutas kinnisvara väärtuste langus

Kinnisvarainvesteeringutega tegelev Investors House avalikustas oma eelmise aasta majandusaruande ning avalikustas oktoobri-detsembri perioodi tulemused. Selle aja jooksul langes ettevõtte käive eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,1 miljonilt eurolt 1,8 miljoni euroni. Nende puhaskasum langes samuti 0,65 miljonilt eurolt 0,55 miljoni euroni, äritulemus aga 0,36 miljonilt eurolt 0,34 miljoni euroni. Lisaks vähenes kajastatud ärikasum 3,9 miljonilt eurolt 0,04 miljoni euroni ning oktoobri-detsembri koondtulemus oli 0,1 miljonit eurot võrreldes 2,3 miljoni euroga eelmisel aastal.

Tulemuslikkuse langus viimases kvartalis oli peamiselt tingitud mitmest tegurist. Nende hulka kuulusid täisomanduses olevate kinnistute väärtuste vähenemine ligikaudu 1,0 miljoni euro võrra, tütarettevõtte Juhola Asset Management firmaväärtuse allahindlus 0,6 miljoni euro võrra ning soodustustasud kokku 0,03 miljoni euro võrra. Positiivne on see, et sidusettevõtete omanduses olevate kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus andis koondtulemusse ligi 1,5 miljonit eurot.

Ettevõtte EPRA NRV, mis kajastab netovara aktsia kohta, oli 5,76 eurot võrreldes 6,23 euroga eelmise aasta lõpus. Tulevikku vaadates prognoosis Investors House, et 2024. aasta tulemused on sarnased 2023. aasta tulemustega.

Tegevdirektor Petri Roininen märkis strateegilise plaani 2020-23 edu kohta, et ettevõte saavutas peaaegu kõik püstitatud eesmärgid vaatamata väljakutsetele nagu COVID-19 pandeemia, inflatsioon ja intressimäärade tõus. Samuti tõstis ta esile ettevõtte võimet luua aktsionäridele väärtust sõltumata äritsüklitest ning tõi välja, et nad loovad klientidega sisukaid partnerlussuhteid, säilitades samas tugeva omakapitali ja likviidsuse.

Kinnisvara hindamiste osas seisis ettevõte silmitsi väljakutsetega, kuna intressimäärade tõusust tulenev tootlusnõuete tõus tõi kaasa kinnisvara väärtuse languse. Investors House aga astus sellele vastu, parandades täitumust, rakendades täielikku üüritõusu ja tegeledes oma strateegiliste eesmärkidega kinnisvaraarendusega.

Lisa kommentaar