IEE kritiseerib Hispaania ettevõtete liigset maksukoormust

IEE kritiseerib Hispaania ettevõtete liigset maksukoormust

2023. aastal saavutas maksude kogumine Hispaanias ajaloolise rekordi, ületades 2019. aasta näitajaid ligikaudu 50 miljardi euroga. Majandusuuringute instituut (IEE) esitles oma eelarve konkurentsivõime 2023. aasta aruannet, kritiseerides riigi ettevõtetele pandud kõrget maksukoormust. Raport tõi välja, et Hispaania maksusurve oli 2022. aastal 38,3%, mis on 3,8 protsendipunkti madalam Euroopa Liidu keskmisest, kuid riigi majandusarengu jaoks siiski murettekitav.

Uuringus rõhutati ettevõtte tulumaksu Hispaanias, mis moodustas 2,7% SKP-st ja sotsiaalkindlustusmakseid 9,5%, mis on kõrgem kui EL-i keskmine vastavalt 3,3% ja 7,1%. Aruandes märgiti, et nende maksude kombinatsioon ületas Hispaanias Euroopa keskmist 1,8 punkti võrra. Analüüs tõi välja ka, et Hispaania sotsiaalkindlustusmaksed olid oluliselt kõrgemad – 25,2%, võrreldes ELi keskmisega 17,7%, samas kui ettevõtte tulumaks oli veidi madalam (7,2%).

IEE märkis, et Hispaania eelarvelised jõupingutused olid ELi keskmisest ligi 18% kõrgemad, mis teeb sellest ühe kõrgeima maksukoormusega OECD riigi. Maksukonkurentsivõime indeks näitas, et Hispaania oli OECD riikide majanduse maksukonkurentsivõime osas kehv, kogedes viimase ametiaja jooksul langust. Hoolimata eelmise aasta edusammudest jäi Hispaania 2019. aasta edetabelist siiski maha, mis viitab valitsuse kehtestatud pidevate maksutõusude tõttu märkimisväärsele eelarvekonkurentsivõime langusele.

Aruandes kritiseeriti ettevõtete maksustamist Hispaanias, tõstes selle esile kui üht kõige koormavamat OECD-s, mis on ligi 30% kõrgem kui EL-i keskmine. Ka Hispaania kinnisvara maksustamist peeti ebasoodsaks, olles Itaalia järel OECD-s halvimalt teisel kohal. Lisaks märgiti, et Hispaania üksikisiku tulumaks oli 6,1% kõrgem ELi keskmisest ja 2,2% kõrgem OECD keskmisest, aidates veelgi kaasa riigi üksikisikute ja ettevõtete üldisele maksukoormusele.

Lisa kommentaar