Horvaatia oli teises kvartalis märgatava SKP kasvuga Euroopa riike

Eurotsooni majandus jäi teises kvartalis suures osas paigale, näitas neljapäeval Eurostati uus statistika, kus Horvaatia säilitas oma koha kõige tugevama SKP kasvuga riikide hulgas.

Statistikaameti teatel kasvas 20-liikmelise euroala hooajaliselt korrigeeritud sisemajanduse koguprodukt (SKP) teises kvartalis 0,1 protsenti võrreldes eelmise kolme kuuga, mil kasv oli samas tempos.

Augusti keskel hindasid nad kevadkvartali kasvuks 0,3%.

EL-i majandus kasvas tervikuna aasta esimese kolme kuuga 0,2%, kuid teises kvartalis stagnatsioon, kinnitas Eurostat augustikuu prognoosi.

Aasta baasil kasvas majandusaktiivsus teises kvartalis eurotsoonis 0,5% ja EL-is 0,4%, mis on veidi aeglasem, kui augusti keskpaigas oodati. Mõlemad piirkonnad kasvasid esimese kolme kuuga 1,1%.

Kvartali tasemel aktiivsuse aeglustumine on võrdeline kodumajapidamiste tarbimise määraga. Valitsussektori ja ettevõtete tarbimine kasvas veidi, kuid selle positiivse panuse kompenseeris Eurostati andmetel ekspordi järsk langus.

Nendest riikidest, mille kohta Eurostatil on andmeid, oli kvartaalses arvestuses suurim aktiivsuse kasv Leedus, kus aktiivsus kasvas 2,9%.

Järgnesid Sloveenia ja Kreeka vastavalt 1,4% ja 1,3% kasvuga.

Horvaatia kuulub ka gruppi, mille SKP kasv oli teises kvartalis 1,1%, võrreldes eelmise kvartali 1,3% kasvuga, vastavalt hooajaliselt korrigeeritud andmetele.

Maltal registreeriti aprillist juunini sarnased kasvumäärad.

Suurim aktiivsuse langus oli Poolas, kus see langes 2,2%. Järgnesid Rootsi ja Austria, langedes vastavalt 0,8% ja 0,7%.

Euroopa suurima majanduse Saksamaa majandusaktiivsus langes aprillist juunini, enne kui see stabiliseerus teises kvartalis pärast kahe kvartali pikkust langust.

Aasta baasil juhtis II kvartali aktiivsuse kasvu Eurostati andmetel 3,9% Malta.

Kreeka ja Rumeenia jätkasid 2,7% kasvuga, samas kui Horvaatia kasvas teises kvartalis 2,5% võrreldes aastatagusega, pärast 2,6% kasvu aasta esimesel kolmel kuul.

Aasta võrdluses oli aktiivsuse langus Eestis suurim, 3%. Järgnesid Rootsi ja Ungari, kelle SKT langes vastavalt 2,4% ja 2,3%.

Lisa kommentaar