Haridustaseme tõus ei toonud kaasa meeste laste arvu kasvu

Haridustaseme tõus ei toonud kaasa meeste laste arvu kasvu

Hiljuti avaldatud uuringust selgus ootamatu tulemus: kõrgharidusega naised leiavad suurema tõenäosusega abikaasa ja saavad lapsed 37. eluaastaks. See aga ei kehti meeste puhul, kelle haridustase ei soodusta pereloomist. Selle uuringu viis läbi konjunktuuriinstituut Etla, mis uuris hariduse mõju laste sissetulekutele. Teadusjuht ja uuringu autor Hanna Virtanen nentis, et tulemused erinevad oluliselt varem eeldatust ning selget seletust sellele lahknevusele ei ole.

Varem usuti, et haridus raskendab naistel pere loomist, kuid aitab meestel suhet leida. Tänapäeval on nii kõrgharitud naistel kui ka meestel abikaasa ja lapsed sagedamini kui keskharidusega, kellel omakorda on perekond sagedamini kui ainult algkooliharidusega inimestel. Siiski on selles valdkonnas veel väga vähe uuritud põhjuse ja tagajärje seoseid.

Uuringus vaadeldi haridustaseme mõju, võrreldes 1979-1985 sündinud keskhariduse või rakenduskõrgkooli omandanute registriandmeid. Uuringusse kaasati need, kes vaevu ületasid või langesid allapoole vastuvõtu piirmäärasid. Eeldati, et sisenemispiiri lähedal sissetulnute ja väljajäänute rühmad on üsna sarnaste omadustega. Meeste jaoks oli hariduse mõju sissetulekutele märkimisväärne, kuid see ei mõjutanud nende tõenäosust saada lapsi.

Ligipääs keskharidusele suurendas naiste laste arvu 5% ja rakenduskõrgkooli veel 5% võrreldes kõrvalejäänutega. Rühm arvab, et haridus suurendab naiste laste arvu, kuna haritud inimeste töökohad on paindlikumad vastavalt pere vajadustele, muutes nad ihaldusväärseteks sigimispartneriteks. Meestel oli mõju aga ühel või teisel põhjusel nullilähedane.

Virtanen spekuleeris, et nähtust võib seletada sellega, et ülikooli jõudnud mehed lükkavad lastesaamist edasi. Uuring näitas ka, et haridust võib pidada vanemaks olemise märgiks, eriti naiste puhul. Nende tulemuste põhjused on endiselt teadmata ja projekti järgmise etapi eesmärk on need selgitused paljastada. Kuigi neid tulemusi ei saa üldistada kõigile haritud ja harimata inimestele, annavad need väärtuslikku teavet hariduse mõju kohta perede loomisele.

Lisa kommentaar