Eurooplastel on õigus nõuda oma seadmetele remonti, valida sõltumatut teenindust või ise teha parandusi

Eurooplastel on õigus nõuda oma seadmetele remonti, valida sõltumatut teenindust või ise teha parandusi

Euroopa Liit (EL) on sõlminud uue lepingu, et tugevdada tarbijate õigusi parandada oma elektroonikaseadmeid ja -seadmeid. Eesmärk on pikendada garantiid, nõuda mõistlikke remondihindu ja eelistada parandamist asendamisele. See juhtub ajal, mil on muutunud tavapäraseks katkiste seadmete väljavahetamine nende parandamise asemel, mis toob kaasa jäätmete kasvu.

Lepingu kohaselt on kasutajatel seadme rikkistamisel õigus nõuda selle väljavahetamise asemel tootjalt remonti. Kasutajad saavad tootjaga ühendust võtta ja taotleda mõistliku hinnaga ja mõistliku aja jooksul remonti ka siis, kui seadmele garantii enam ei kehti. Lisaks antakse välja remondivorm, kus on kirjas vajalikud remonditööd, varuosad ja hinnangulised kulud.

Remonti tuleb pakkuda tasuta ning kasutajad saavad pärast seadme parandamist ja tagastamist täiendava 12-kuulise garantii. Samuti on kasutajatel võimalus parandada kahjustatud seadmeid kolmanda osapoole remondiettevõttes, pääseda juurde Euroopa veebipõhisele remondiplatvormile ja ise seadmeid parandada, pääsedes vajalikule teabele tootja veebisaidil.

Leping käsitleb raskusi, millega kasutajad silmitsi seisavad, kui nad üritavad seadmeid kolmandatest osapooltest remondiettevõtetes parandada, sealhulgas puudulikud teadmised saadaolevate remondiettevõtete kohta ja takistused, mille tootjad on parandamise vältimiseks seadnud. Lepingu kohaselt on tootjatel keelatud takistada sõltumatutel remonditöökodadel kasutatud või 3D-prinditud varuosade kasutamist.

Oluline on märkida, et see on ajutine leping ning lõplikuks jõustumiseks peavad mõlemad institutsioonid selle tulevikus ametlikult heaks kiitma ja vastu võtma.

Teksti teine ​​pool ei ole seotud esimese poolega ja näib olevat rida otsingupäringuid või mitteseotud sisu, mis lisati ekslikult.

Lisa kommentaar