Euroopa Komisjon “laulis” sotsiaalvõrgustikes, et “teil on kuus kuud aega selle seaduse täitmiseks”

Kolmapäeval teatas Euroopa Komisjon, et kuue kuu jooksul peavad kuus suuremat digiplatvormi ehk nn juurdepääsujärelevalvet täitma digitaalturu seaduse (DMA) sätteid.

Nimekirjas on viis USA internetihiiglast Alphabet, Amazon, Apple, Meta ja Microsoft, aga ka TikToki Hiina omanik ByteDance.

Nendele kuuele ettevõttele kuuluvasse digitaalse järelevalve kategooriasse pääses kokku 22 platvormi. Nende hulgas on sotsiaalvõrgustikud Instagram ja Facebook, sõnumsideteenused WhatsApp, Messenger, kolm operatsioonisüsteemi (Android, iOS, Windows), Google’i otsingumootor, kaks brauserit Chrome ja Safari, aga ka vahendusteenused nagu App Store. . ja Google Maps. Kaasas. Google Play ja videote jagamise sait Youtube.

Digitaalsete turgude seadus koos digitaalteenuste seadusega (DSA) on üks Euroopa digistrateegia võtmeelemente, mille eesmärk on luua turvalisem digitaalne ruum, kus on kaitstud kõigi digiteenuste kasutajate põhiõigused. . Teenused on kaitstud ja turul luuakse võrdsed võimalused.

Ärikasutajate ja lõpptarbijate vahel kriitilisi sidemeid tagav digitaalne platvorm ja sotsiaalvõrgustik Gatekeeper omab turul väga tugevat positsiooni. Digitaalsete turgude seadus sätestab “aktide” kogumi, mida juurdepääsuhaldurid peavad oma igapäevases tegevuses rakendama, et tagada digitaalsete turgude ausus ja avatus ning vältida oma turgu valitseva seisundi kuritarvitamist suurte digiplatvormide poolt. Meil on nimekiri “ei tohi”.

Digitaalsete turgude seadus kehtestab standardid, kuidas määrata, milliseid digiettevõtteid käsitletakse juurdepääsukontrolleritena. See peab olema piisavalt suur, et mõjutada EL-i turgu, tegutseda vähemalt kolmes liikmesriigis, sellel peab olema vähemalt 45 miljonit igakuist aktiivset kasutajat või ettevõttel peab olema vähemalt 10 000 inimest. Kasutaja EL-is ja on olnud nii tugeval ja püsival positsioonil vähemalt viimased kolm aastat.

Samuti andis komisjon neljale turule korralduse uurida Microsofti ja Apple’i kaebusi, et mõned platvormi põhiteenused ei peaks kuuluma juurdepääsu jälgimise kategooriasse, isegi kui need vastavad kriteeriumidele. Uurimine on alanud. Microsoft palus Bingi, Edge’i ja Microsoft Advertisingi olukorra üle vaadata ning Apple palus iMessage’i olukorra üle vaadata. Küsitlus peab olema täidetud maksimaalselt 5 kuu jooksul.
Komitee algatas ka turu-uuringu, et teha kindlaks, kas Apple’i iPadOS tuleks määrata juurdepääsukontrolleriks, kuigi see ei vasta ametlikult kriteeriumidele. Uurimine peaks lõppema ühe aasta jooksul.

Komitee järeldas, et Gmail, Outlook ja Samsung Interneti-brauser ei ole juurdepääsuekraanid, kuigi need vastavad ametlikele standarditele. Alphabet, Microsoft ja Samsung on esitanud kehtivaid argumente, et nende platvormide teenused ei kvalifitseeru juurdepääsuekraanidena.

Komisjon kontrollib kõigi DMA-st tulenevate kohustuste täitmist ja järgimist. Kui juurdepääsuhaldurid ei täida oma DMA-st tulenevaid kohustusi, võib komisjon määrata trahvi kuni 10 protsendi ulatuses ettevõtte ülemaailmsest käibest, mis võib korduvate rikkumiste korral tõusta 20 protsendini.

Lisa kommentaar