Esimene valimisjärgne ELi kõrgetasemeline visiit Türki

Euroopa Liidu naabrus- ja laienemisvolinik Oliver Valheli külastab Türgit EL-Türgi koostööläbirääkimistel.

Ta kohtub peaminister Valkheri, välisminister Hakan Fidani, kaubandusminister Omer Borati, pere- ja sotsiaalteenuste ministri Mahinur Ozdemir Goktase ning tööstusministri Alparslan Bayraktariga, kes külastavad Ankarat 6.-7.septembril. Tehnoloogiaminister Mehmet Fatih Kakuliga.

Barkheli visiit on esimene ametlik kõrgetasemeline EL-i visiit Türki pärast mais toimuvaid Türgi presidendi- ja parlamendivalimisi. Visiidi käigus käsitleb ta Türgi-ELi suhteid ning kahe riigi koostööd.

Juunis toimunud EL-i tippkohtumisel tegid juhid EL-i välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Josep Borrellile ülesandeks koostada aruanne olukorra kohta Türgiga, seisis Euroopa Komisjoni avalduses. Meenutati, et allkirjastati leping osalemiseks 5 miljardi euro suuruse eelarvega programmis Digitaalne Euroopa.

Teates märgitakse, et Euroopa Komisjon oli pakkunud rahalist abi 400 miljonit eurot Türgis veebruarikuu maavärina tekitatud kahjude hüvitamiseks.

“Valheri teatas oma visiidi ajal, et EL-i vahendid suunatakse kõige haavatavamate pagulaste sotsiaalsetesse turvavõrkudesse, osana 3 miljardist eurost, mille EL on lubanud jätkata kodumaiste varjupaigataotlejate toetamist. Sõlmime eraldise jaoks lepingu väärtusega 781 miljonit eurot.

pärast navigeerimist

Lisa kommentaar