Endine Engie tegevjuht valiti Prantsusmaa esindajaks Euroopa-Aasia logistikaprojektis.

Endine Engie tegevjuht valiti Prantsusmaa esindajaks Euroopa-Aasia logistikaprojektis.

Emmanuel Macron nimetas Gérard Mestrallet, Engie endise tegevjuhi ja Suezi ekspresidendi, Euroopa ja Aasia vahelise logistikaintegratsiooni koridori projekti, mida tuntakse India-Lähis-Ida-Euroopa majanduskoridorina (Imec), emissariks. See projekt on loodud alternatiivina uutele “Hiina siiditeedele” ja selle eesmärk on elavdada India, Lähis-Ida ja Euroopa vahelisi kaubandussuhteid. Põhimõttelise lepingu on juba sõlminud mitmed riigid ja Euroopa Liit ning logistikakoridori projekt peaks pakkuma majanduskasvu ja vähese CO2-heitega üleminekut.

Imeci projekt saab olema raudteeühenduse vormis ja eeldatavasti kiirendab India ja Euroopa vahelist kaubavahetust 40%. Lisaks hõlmab see elektrikaabli, puhta vesinikutorustiku ja kiire andmesidekaabli ehitamist. Prantsusmaa president Emmanuel Macron loodab positsioneerida Marseille’ga projekti Euroopa “sillapeana”, rõhutades Prantsuse ettevõtete asjatundlikkust transpordi- ja energiavaldkonnas.

Esimese osalevate riikide seas määratud emissarina on Gérard Mestrallet’ ülesandeks määrata kindlaks sadamad, raudteed ja energiainfrastruktuurid, et hinnata olemasolevaid ja prognoosida tulevasi voogusid. Eelkõige Marseille sadam võib projektis olulist rolli mängida, eriti vesiniku vastuvõtu osas. Missioon hõlmab ka Prantsusmaa positsioneerimist tulevase koridori peamise sisenemis- ja väljumispunktina Euroopas, keskendudes tarneallikate mitmekesistamisele ning majandus-, energia- ja tervisejulgeoleku tugevdamisele. Prantsuse ettevõtted on projektist väga huvitatud ja Mestrallet toetab neid projekti pakkumiskutsete jaoks positsioneerimisel.

Lisa kommentaar