ELi võlaeeskirjad muutuvad uue lepingu alusel paindlikumaks

ELi võlaeeskirjad muutuvad uue lepingu alusel paindlikumaks

Euroopa Parlament ja liikmesriikide valitsus leppisid praegust olukorda arvestades kokku ühtsetes reeglites eelarvepuudujäägi ja riigivõla kohta. ELi eesmärgid ülemäärase eelarvepuudujäägi ja võlataseme vähendamiseks põhinevad ELi riikide individuaalsel olukorral. Lisaks nähakse ette selged miinimumnõuded suure võlakoormusega riikide võlasuhte vähendamiseks.

EL-is kehtib reegel, et liikmesriigi võlatase ei tohi ületada 60 protsenti majandustoodangust. Lisaks tuleb valitsussektori rahastamise puudujääk hoida minimaalselt kolm protsenti vastavast sisemajanduse koguproduktist (SKT). Seoses koroonakriisi ja Venemaa rünnaku tagajärgedega Ukrainale on need nõuded peatatud. Pakutakse, et kui riik rikub kolme protsendi defitsiidi piiri, määratakse neile iga-aastane trahv vähemalt 0,5 protsenti SKTst.

Kokkulepe põhines EL-i komisjoni reformiettepanekutel. Kriitikud peavad neid reforme nn stabiilsuspakti liigseks nõrgestamiseks. Enne reformi jõustumist peab selle kinnitama Euroopa Liidu ministrite nõukogu ja Euroopa Parlamendi täiskogu. Tavaliselt on see formaalsus.

Lisa kommentaar