EK kutsus üles kehtestama puuetega inimeste jaoks standardiseeritud isikutunnistused

Euroopa Komisjon (EK) kutsus kolmapäeval üles looma puuetega inimeste standardkaarti, mida hakatakse aktsepteerima kõigis 27 Euroopa Liidu liikmesriigis.

“Puuetega inimeste õigused ei lõpe piiridel,” ütles EK asepresident Bela Djulova pressiteates.

Ta lisas, et uued kaardid lihtsustavad nende inimeste liikumist liikmesriikide vahel, mis on üks EL-i põhiõigusi.

Puuetega inimeste staatuse tunnustamine kogu liidus tagaks “võrdse juurdepääsu ja eeliskohtlemise avalikus ja eraruumis”. Nende hulka kuuluvad transport, kultuuriüritused, muuseumid, spordikeskused ja lõbustuspargid.

Samuti plaanib EK täiustada Euroopa parkimiskaarti, et puuetega inimestel oleks kõigis liikmesriikides võrdne parkimisõigus.

Ettepanek põhineb katseprojektidel, mis viidi läbi kaheksas liikmesriigis, ja avalikul arutelul, mille käigus saadi üle 2500 kommentaari.

Nüüd on liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi ülesanne ettepanekut uurida ja seda veelgi täiustada.

Lisa kommentaar