Ed Markey ja Elizabeth Warren kritiseerivad Steward Health Care'i

Ed Markey ja Elizabeth Warren kritiseerivad Steward Health Care'i

Senaatorid Ed Markey ja Elizabeth Warren kritiseerisid Steward Health Care'i ja selle tegevjuhti Ralph de la Torre'i, seostades ettevõtte Massachusettsi haiglate finantsprobleeme ettevõtete ahnuse ja halva juhtimisega. Markey, kes juhib esmase tervise ja pensionikindlustuse allkomiteed, tegi need kommentaarid Massachusettsi osariigi majas peetud kuulamisel.

Mõlemad senaatorid süüdistasid Steward Health Care'i koos Cerberus Capital Managementi ja Medical Properties Trustiga oma kohustuste täitmatajätmises patsientide, teenuseosutajate ja kogukondade ees. Nad kutsusid de la Torre'i ja teisi ettevõtete juhte üles, et nad eelistaksid kasumit nende inimeste heaolule, kes sõltuvad ettevõtte haiglate pakutavatest tervishoiuteenustest.

Seda kuulamist korraldades ning Steward Health Care'i ja selle juhtkonna tegevuse vastu sõna võttes heidavad Markey ja Warren valgust kasumit taotleva ettevõtte ees seisvatele väljakutsetele ja selle mõjule Massachusettsi tervishoiu tulevikule. Nende keskendumine ettevõtete ahnuse rollile nende probleemide teravdamisel rõhutab vajadust suurema vastutuse ja läbipaistvuse järele tervishoiutööstuses.

Lisa kommentaar