Austria jääb tehisintellekti vallas oluliselt maha

Austria jääb tehisintellekti vallas oluliselt maha

Tööstur Hannes Androschi sõnul on tehisintellektil lähitulevikus eeldatavasti oluline mõju kõikidele eluvaldkondadele. Ta usub, et praegune põnevus teema üle võib olla liialdatud, kuid oluline on selle mõjuks valmistuda. Androsch juhib tähelepanu ka sellele, et Euroopa, sealhulgas Austria, jääb tehisintellekti alase uurimistöö ja koolituse osas ameeriklastele ja hiinlastele alla. Ta rõhutab, et nendes valdkondades on vaja suuri jõupingutusi, et jõuda järele ülemaailmsetele liidritele.

Androsch suhtub kriitiliselt Austria koolide ja teaduskulude toetuse puudumisesse. Ta juhib tähelepanu ka sellele, et Austria teadusuuringute rahastamisprotsess on liiga aeglane, mis seab nad kiiresti arenevas tehisintellekti valdkonnas ebasoodsasse olukorda. Erainvestorid, nagu NXAI kaasasutajad, on investeerinud alusuuringutesse, mida Androsch peab Euroopas ainulaadseks. Siiski kutsub ta üles võtma rohkem tulevikku edendavat majanduspoliitikat, mis toetab uuendusi ja tehnoloogiaid, nagu AI, mikroelektroonika ja biotehnoloogia.

AI Austria liige Clemens Wasner rõhutab, et digitaalmaailma alusuuringud ei ole enam kaugel tegelikest rakendustest. Ta juhib tähelepanu tehisintellektimudelite kiirele arengule ja edule massiturul, ärgitades Austriat kohanema ja ärkama selle valdkonna arengutempoga.

Androsch kritiseerib Austria praegust majanduspoliitikat, märkides, et vahendeid ja toetusi kulutatakse pigem struktuuri korrashoiule kui innovatsiooni edendamisele. Ta väljendab skepsis lähiaja paranemise suhtes ja usub, et valimistega seotud poliitilised avaldused seda küsimust ei käsitle.

Kokkuvõttes on selge, et Austrias on vaja märkimisväärselt täiustada teadusuuringuid, koolitust ja majanduspoliitikat, et pidada sammu tehisintellekti ja muude tehnoloogiliste uuendustega seotud ülemaailmsete edusammudega.

Lisa kommentaar