Algatati uurimine Virgin Media vastavuse kohta digitaalsele ülemineku eeskirjadele

Algatati uurimine Virgin Media vastavuse kohta digitaalsele ülemineku eeskirjadele

9. veebruaril 2024 teatas Ofcom, et uurib Virgin Mediat seoses eeskirjadega, mille eesmärk on kaitsta haavatavaid kliente digiülemineku ajal. Telekommunikatsioonitööstus viib praegu lauatelefoniteenuseid üle analoogselt digitaalsele, tekitades muret selle pärast, kuidas see muudatus võib mõjutada teatud inimesi, näiteks neid, kelle telehooldussüsteemid tuginevad lauatelefonidele.

Virgin Media teatas, et teeb selles küsimuses tihedat koostööd Ofcomi ja valitsusega. Samas rõhutasid nad ka seda, et teised osapooled, näiteks kaughooldusettevõtted ja kohalikud omavalitsused, peavad võtma vastutuse, et kõik saaksid vajalikku tuge. Need kaughooldussüsteemid töötavad sageli hädaabinupu abil, mis kutsub kasutaja lauatelefoni kaudu automaatselt abi. Praegu jätkavad need süsteemid voolukatkestuse ajal töötamist traditsiooniliste vasktelefoniliinide töökindluse tõttu, kuid muret tekitavad võimalikud haavatavused, kui need teenused lülitatakse digitaalliinidele.

Ofcomi uurimine keskendub Virgin Media nõuetele vastavusele kahes põhivaldkonnas: reeglid, mis tagavad klientidele katkematu juurdepääsu hädaabiorganisatsioonidele, ja haavatavate klientide õiglane kohtlemine. Vastuseks mitmetele “tõsistele juhtumitele”, mis hõlmasid isiklike kaughooldushäirete rikkeid, leppisid telekommunikatsiooniettevõtted detsembris kokku, et peatavad klientide uude digitaalse telefonivõrku viimise protsessi.

Ofcom teatas, et telekommunikatsiooniettevõtetele on selgeks tehtud haavatavate isikute tuvastamise ja toetamise tähtsus. Selles rõhutati telefonivõrgu tähtsust, võimaldades inimestel, eriti haavatavatel inimestel hädaabiteenistustega ühendust võtta. Täiendavat teavet uurimise käigu kohta kavatseb regulaator edaspidi avaldada.

Lisa kommentaar