2024. aasta ülemaailmse tervisenädala abstraktsed juhised MUSCis

2024. aasta ülemaailmse tervisenädala abstraktsed juhised MUSCis

MUSC ülemaailmse tervisenädala plakati seansi kokkuvõtted on teretulnud kõigis ülemaailmse tervise valdkondades. Need peavad olema jutustavas vormis ega tohi sisaldada tabeleid, diagramme ega graafikuid. Kokkuvõte peaks olema kuni 300 sõna, ilma pealkirjata. Esitanud autor peab üritusel osalema ja plakatit esitlema ning enne kokkuvõtte esitamist peab saama kõigi kaasautorite eelneva heakskiidu.

Selleks, et kokkuvõtted aktsepteeritaks, peaksid need olema hästi organiseeritud, lühikesed, selged ja hästi kirjutatud. Need peaksid hõlmama käsitletavat probleemi ja probleemile lähenemist. Kuigi esialgsete tulemuste esitamine on soovitav, kuid mitte kohustuslik, on tulemused vajalikud lõpliku plakati jaoks. Samuti peavad autorid looma selge seose oma töö ja ülemaailmse tervisega seotud tulemuste vahel.

Komisjon hindab esildisi originaalsuse, esitusviisi, asjakohasuse, kvaliteedi ja selguse alusel ning soovitab, millised esildised tuleks plakati sessioonil kaasata. Autoreid teavitatakse vastuvõtmisest 29. märtsiks, koos vastuvõtmise teatega saadetakse täpsed juhised plakati koostamise kohta.

Lisa kommentaar